In The Land Of Dreams


Heaven used to be on Earth
Once all beauty was
Burnt Down to ashes
The Sun went down
(We believe) it's still shining somewhere
But not for them!
Not warming their hearts (anymore)

In the land of dreams they suffer
Drenched to the skin
By the rain of tears
They slowly fall into oblivion

Not given even poor substitute for hope
How long would it take?
Will we ever wake up from this indecision?
Or will we let their hearts petrify?

So many suns sank under their hands, In their eyes
Silence is their executioner
Our indifference means everythingCaptcha
Piosenkę Faust Again In The Land Of Dreams przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke In The Land Of Dreams, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki In The Land Of Dreams. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Faust Again In The Land Of Dreams w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.