Willow Tree


Willow tree willow tree you're weeping too
Blue grows the willow tree outside my door it knows my heart will be happy no more
Willow tree willow tree green leaves turned to blue
Willow tree willow tree you're weeping too

Poor little willow tree blues as the sky the day that you left me I saw it cry
Willow tree willow tree

Blue grows the willow tree watered with tears
It knows my heart will be yours through the years
Willow tree willow tree
Willow tree willow tree you're weeping tooCaptcha
Piosenkę Ferlin Husky Willow Tree przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Willow Tree, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Willow Tree. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ferlin Husky Willow Tree w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.