Year Of The Dead


Dawn my skin
Thinking of memories
In my yesterdays dream

And the truth was in
Watching as children pass
Over birds of the sin

And the Son will rise
Like a morning star overhead
Bring on the days
In the year of the Dead

Judge me true
Thinking of all these white
And the kings of youth

With their nights so bright
Cutting through darkest of hour
And the main glass filled

And the Son will rise
Like a morning star overhead
Bring on the days
In the year of the dead

And the Son will rise
Shining just and still overhead
Washing away
In the year of the dead

Open and remember me
You want to open to be free
You want to open remember
You want to open to be free
You've got to get up, get up, go remember me
You've got to get up, get up, go to be free
You've got to get up, get up, go remember me
You've got to get up, get up, go to be freeCaptcha
Piosenkę Fighting Jacks Year Of The Dead przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Year Of The Dead, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Year Of The Dead. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fighting Jacks Year Of The Dead w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.