Are You Still Here?


The way, you wanted it
The day, you started this
Don't drift so far from what you feel
I know, it's different now
But i hope, someway somehow
It will all come together in the end

If i should fall would you catch me dear,
With your open arms and a heart that holds me near
Are you still here?

You learn, to let things go
But inside, you'll always know
The good the bad, it sticks in you
This wrong, can be a right
If it's all, in your heart tonight
Make up for mistaked thoughts of your life

If i should fall would you catch me dear
With your open arms and a heart that holds me near
Are you still here?
If i hit the ground would you pick me up,
Help me to my feet or would it not be good enough
Are you still here?

I can-remember-The moments of nights again
The music-The people-I can see it all so well
The smell of the air-The look of the sky-Seems just like yesterday
But we've been gone-For so long-And i just hope that you'll be there

If i should fall would you catch me dear,
With your open arms and a heart that holds me near
Are you still here?
If i hit the ground would you pick me up,
Help me to my feet or would it not be good enough
Are you still here?Captcha
Piosenkę Finding Westerly Are You Still Here? przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Are You Still Here?, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Are You Still Here?. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Finding Westerly Are You Still Here? w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.