Tekst piosenki Five Iron Frenzy: Arnold And Willis And Mr Drummond

Arnold And Willis And Mr Drummond


Straight from the ghetto streets of Harlem
Came two brothers Willis and Arnold
Black goldfish swims in the bowl
He's three feet high, four with the afro
Stealing cookies from the cookie jar
Droppin' water balloons on cars
I hope Mrs Garret won't see
Just play sick for Mohammed Ali
Now the Gooch is coming
To steal milk money

Arnold, and Willis, and Mr Drumondd
And don't forget Kimberly
They just canceled Dukes of Hazard
Different Strokes is all I want to see

Way up high in the penthouse apartment
Making us laugh it's Willis and Arnold
Mr Drumondd's got the dough
They get to ride in a limo

Different Strokes, it's almost time
We just watch 'cause Kimberly's fine
Half hour long it never fills us,
When he says, "What you talkin' 'bout Willis?"
Write the cable company
Different strokes all the time

Mr Drumondd a man of the means
Loves two black brothers they've only got the blue jeansCaptcha
Piosenkę Five Iron Frenzy Arnold And Willis And Mr Drummond przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Arnold And Willis And Mr Drummond, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Arnold And Willis And Mr Drummond. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Five Iron Frenzy Arnold And Willis And Mr Drummond w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.