Butterball


Can I take you to the movies?
They will make you fat and ugly,
So no other boy will look your way
And you'll be mine all mine every single day

My little butterball wouldn't go anywhere, without her man
Take her to the beach and she's ignored
And if she weren't so God damned pretty,
She'd be mine

Can I fuck you on the red eye?
Travelling hours with your best guy
I'm make all the passengers die
So no other boy will look your way
And you'll be mine all mine every single day

If I wasn't quite so boring in bed
If I made more money at my job
If I played in a cooler band than him
And if she weren't so God damned pretty, she'd be mineCaptcha
Piosenkę Flashlight Brown Butterball przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Butterball, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Butterball. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Flashlight Brown Butterball w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.