CycleLeft it in the road with a bottle and a toad
and i wrapped it 30 times in a steal chain, baby
My bike is gone
Left it in the street with a bottle at your feet
and a laser beam alarm but someone must have swiped it
My bike is gone

Just picked it up from the local bike shop
After 3 long years of saving up, baby
My bike is gone

Forced myself to walk to the local cop shop
where i relayed them my story and they kindly disregarded me
My bike is gone
Anger made me woozy so i went and bought an uzi
and i marched around the town trying to be a vigilante
My bike is gone

Never know what they say Never know what theyCaptcha
Widget
Piosenkę Flashlight Brown Cycle przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cycle, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cycle. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Flashlight Brown Cycle w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.