July


Tell me all about how things will never go too far
Situation normal you're still living in the dark
You don't seem to care that I don't have that much to say
Gives you more time to blather on about your boring fucking day
Oh my I don't know why I really hope you go and die
So I can live here without you, and keep July

I wonder what you're telling her when I am miles away
Maybe that I'm screwing someone or I am turning gay
If you said something honest it would have to be a fluke
As all the rest of your bullshit dribbles out of you like puke

Anyone that falls for you is one less pain for me
Cause that just means they're way too stupid to see you like I see
You treat your friends like crap but still you think my words are crass
If you open your mouth again I'll have to kick your fucking assCaptcha
Piosenkę Flashlight Brown July przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke July, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki July. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Flashlight Brown July w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.