You Are My Flower


You are my flower
That's blooming in the mountain so high
You are my flower
That's blooming there for me

When summertime is gone and snow begins to fall
You can sing this song and say to one and all

So wear a happy smile and life will be worthwhile
Forget the tears but don't forget to smileCaptcha
Piosenkę Flatt and Scruggs You Are My Flower przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You Are My Flower, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You Are My Flower. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Flatt and Scruggs You Are My Flower w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.