No This


Are you gonna change up the rules
Giving the impression that all this comes from you
Treating all your allies like tools
Maybe there is a facet of life that passed right by you

Even the fathers of all our misguided sons are
Resting in a place of no disgrace surrounded by
Examples giving grace to all those people feeling the grudge
Of one expensive taste, oh what a waste
Provided by you

Time, needing much more of
Time, calling me home and
Time is the only portion of life
That is not negotiable

Stories that we know just aren't true
All of those things that make our time overdue
Treating all your allies like tools
Maybe there's a facet of life that passed right by you

Even the fathers of all our misguided sons are
Resting in a place of no disgrace surrounded by
Examples giving grace to all those people feeling the grudge
Of one expensive taste, such a waste
Provided by you

Time, needing much more of
Time, calling me home and
Time is the only portion of life
That is not negotiable

Time, needing much more of
Time, calling me home and
Time is the only portion of life
That is not negotiableCaptcha
Piosenkę Flaw No This przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke No This, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki No This. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Flaw No This w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.