Payback


There's another reflection involved up in my mind
A wholeness that has just been lost
Striving hard for perfection but still nothing to find
Some value with a cheaper cost
And as I reach out to hear you the sound is so muffled
It makes a lesser man of me
So the only thing left to bring up to date is

Chorus
You Suck! Watch me fall while I go down
I'm taking all you bastards to the ground with me then I'll frown
On your Fucking whole life
The systematic hype still means a bit much to me(2X)

I'm at the point of retraction and still slipping further
This place is getting worse for me
Theres such a lack of direction and models to live by
No bright skies ahead of me
And as I reach out for your hand you turn and then wander
Why I simply just can't see
No seperation of gender no difference in me
You're just leading me on and on and on

Chorus
You Suck! Watch me fall while I go down
I'm taking all you bastards to the ground with me then I'll frown
On your fucking whole life
The systematic hype still means a bit much to me

Pretty soon it's gonna come back and be your turn
Pretty soon you're gonna be the one that burns

Chorus
You Suck! Watch me fall while I go down
I'm taking all you bastards to the ground with me then I'll frown
On your fucking whole life
The systematic hype still means a bit much to me

Your turn nowCaptcha
Piosenkę Flaw Payback przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Payback, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Payback. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Flaw Payback w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.