Recognize


Well ive had enough
Of these selfish crimes
I hurt myself again
Not knowing why
It seems so easy
To leave it all behind
And avoid the truth I think id rather just go blind

Then everything erupts
My life has come unglued
And the ties that bind have left me
What am I to do?

Cant seem to recognize
That stare behing those eyes
Who is this man I see?
Whos looking back at me?
Cant focus through the grey
And I am fading into nothing
The reflection must get clearer

I think im cracking up
Like ive lost my mind
I hurt myself again
Still dont know why
I end up the same way
To leave it all behind
I cant avoid the truth
Theres just nowhere to run and hide

Cant seem to recognize
That stare behing those eyes
Who is this man I see?
Whos looking back at me?
Cant focus through the grey
And I am fading into nothing
The reflection must get clearer than it appears to be right now

There must be somone I can see
Theres gotta be something for me
Show it now, let it go free
I know its there waiting on me
Let it out, let it go free

Cant seem to recognize
That stare behing those eyes
Who is this man I see?
Whos looking back at me?
Cant focus through the grey
And I am fading into nothing
The reflection must get clearerCaptcha
Piosenkę Flaw Recognize przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Recognize, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Recognize. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Flaw Recognize w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.