Oh Happy Day


oh happy day
oh happy day
when Jesus washed
oh really washed
when Jesus washed
it washed my sins away
oh happy day

oh happy day
oh happy day
when Jesus washed
oh really washed
when Jesus washed
it washed my sins away
oh happy day

he taught me how to wash
fight and pray, fight and pray
and he rejoices in these
everyday, everyday

oh happy day
oh happy day
when Jesus washed
oh really washed
when Jesus washed
he washed my sins away
all right
I'm talking about a happy day

he taught me how to wash
fight and pray, fight and pray
and he rejoices every
everyday, everyday

he taught me how to wash
fight and pray, fight and pray
and he rejoices every, everyday
happy day!Captcha
Widget
Piosenkę Florent Pagny Oh Happy Day przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Oh Happy Day, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Oh Happy Day. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Florent Pagny Oh Happy Day w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.