Dirty Old Bird


Dirty old bird
Drunk again
No use for her
Spit on her, then
Turn her over
Once again
Dirty old bird
Drunk again
Hold her down now
Hit the bitch
She'll make no sound
Dirty ol bird
Lost again
No way forward
Beat her up, then
Turn her over
Once again
Dirty old bird
Drunk again
Hold her down now
She's a whore
There's no one around
1st verse repeated
Hold her down now
Hit the bitch
She'l make no sound
Turn her over
Once again
Dirty old bird
Drunk again
Hold her down now
She's a whore
There's no one aroundCaptcha
Piosenkę Fluffy Dirty Old Bird przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dirty Old Bird, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dirty Old Bird. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fluffy Dirty Old Bird w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.