Let Me In


When i see
You smile at me
Could it be
The way that i want it to
Could my luck
Be changing now
Are you really letting me in
Is the touch
That you give to me
Anything that i should be happy for
I don't know
But i want it to be

Why can't i walk up to you
And sweep you off your feet
And tell you how
You changed my views
On everything i see

When you call
Me late at night
Do you want
More than a friendly voice
Or am i
Just a crutch for you
Or are you ready
To let me in
I don't know
But i want it to be

Why can't i walk up to you
And sweep you off your feet
And tell you how
You changed my views
On everything i see

Will i ever find the courage
That i need
To make you mine
And bring you into my life
And make cold world fine

Why can't i walk up to you
And sweep you off your feet
And tell you how
You changed my views
On everything i see
Will i ever find the courage
That i need
To make you mine
And bring you into
My life and make the cold world fineCaptcha
Widget
Piosenkę Flying Blind Let Me In przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Let Me In, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Let Me In. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Flying Blind Let Me In w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.