Cold


When your defences
Are falling down
When you don´t see The sense
In going on
And when all your wounds are breaking up
And when Noone hears your cry
When you´re running and find no place to Stop
Then raise your head and try

Cause you can get it
You can have it
Anywhere you go
You can find it
You can make it
As long as you only know that

In times you feel so cold
In times you feel so cold

And when it gets you down
When you miss some solid ground
And everything is grey
You only have to be
Yourself and you will see
That you don´t feel the cold

You can choose it
Right or wrong ?
You can´t lose it
Before it´s gone
All your dreams will help you up
In all your darkest nights
It´s more than hope that you have got
So raise your head and try

You can get it
You can have it
Anywhere you go
You can find it
You can make it
As long as you only know that

In times you feel so cold
In times you feel so cold

And when it gets you down
When you miss some solid ground
And everything is grey
You only have to be
Yourself and you will see
That you don´t feel the coldCaptcha
Widget
Piosenkę Fool's Garden Cold przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cold, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cold. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fool's Garden Cold w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.