The Part of the Fool


(Hinkel)

If there's a space inside my mind
I'd fill it up with you
If there's a place above the skies
to start this life anew
And if I had another chance
to make me dreams come true

But now I'm so tired of waitin'
I don't wanna play this part of the fool
I don't wanna follow your second hand rules

If there's a room without no sound
I'd hear your voice inside
If Mr Judge would come around
he'd seize my worthless mind
But there is nothing to be found
as long as I'm alive

But now I'm so tired of waitin'
I don't wanna play this part of the fool
There's one thing that you're betraying
I don't wanna follow your second hand rules

If there's a world without no tears
I'd cry them all for you
And if the rulers of the world
would tell me what to do
Then choose the weapons
I'd give a shit on it
Oh no no I would never fit
in this kind of you

But now I'm so tired of waitin'
I don't wanna play this part of the fool
No I would never follow your second hand rulesCaptcha
Piosenkę Fool's Garden The Part of the Fool przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Part of the Fool, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Part of the Fool. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fool's Garden The Part of the Fool w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.