Lets Hear It For The Boy


My baby, he don't talk sweet
He ain't got much to say
But he loves me, loves me, loves me
Oh know that he loves me anyway

And maybe he don't dress fine
But i don't really mind
'cuz every time he pulls me near
I just wanna cheer:

(chorus)

Let's hear it for the boy
Oh, let's give the boy a hand
Let's hear it for my baby
You gotta understand
Maybe he's no romeo
But he's my loving one man show
Let's hear it for the boy!

My baby may not be rich
He's waching every dime
But every night he holds me
And we always have a real good time

And maybe he sings off key
That's all right by me
But what he does, he does so well
Makes me wanna yell:

(chorus)Captcha
Piosenkę Footloose Lets Hear It For The Boy przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lets Hear It For The Boy, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lets Hear It For The Boy. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Footloose Lets Hear It For The Boy w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.