Tekst piosenki Frank Boeijen Groep: Nu De Wereld in De War Is

Nu De Wereld in De War Is


De politicus zegt
Dat zijn boodschap niet overkomt
Heb je hem door
We hebben hem door
De commissaaris zegt
Dat hij het niet geweten heeft
Heb je hem door
We hebben hem door
Want waar macht is
Is machtsmisbruik
En waar rook is
Is vuur
Zelfs een kind heeft dat in de gaten
Nu de wereld
In de war is
En er geen enkel
Systeem is
Waar je oprecht
In kunt geloven
Wat verbergt de president
Onder die glimlach
Heb je hem door
We hebben hem door
De regering heeft het altijd
Over het landsbelang
We hebben ze door
We hebben ze door
Want waar macht is
Is machtsmisbruik
Waar rook is
Is vuur
Zelfs een kind
Heeft dat in de gaten
Nu de wereld
In de war is
En er geen enkel
Systeem is
Waar je met goed fatsoen
In kunt geloven
De zanger zegt dat de wereld
In de war isCaptcha
Piosenkę Frank Boeijen Groep Nu De Wereld in De War Is przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Nu De Wereld in De War Is, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Nu De Wereld in De War Is. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Frank Boeijen Groep Nu De Wereld in De War Is w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.