Uncalled For


I blame you for how I am
Or else I wouldn't understand
All I know is survival all is hell
Bottom of the hole through which I fell

Answer the question to end them all
Why did the doctor make this house call
Every day sun sets no sunrise
Lines of rage around my eyes

I can't stand up I only fall
I am here but I am uncalled
I can't stand up I only fall
I am here but I am uncalled

Got something to say then tell me
I am all ears
Got a word of reassurance let me know
I am all fears
Got a little comfort what is it
I am all tears
Got the parking brake in your hand then pull it
I am all years

Tumors bursting on my back
My rainbow's seven shades of black
I'll steal back what I own
Fall further down this hole

I can't stand up I only fall
I am here but I am uncalled
I can't stand up I only fall
I am here but I am uncalled
ForCaptcha
Piosenkę Frank's Enemy Uncalled For przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Uncalled For, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Uncalled For. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Frank's Enemy Uncalled For w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.