Just Like Me


lips of a lover
where an endless source of milk and honey flow
mind for the people
before a word is spoken all my needs are known
he's just a regular guy tells the occasional lie
he's got something to hide but then so do I
eyes of a servant
waiting hand and foot to give everyone more
smile of a jackal
that is feasting on the fat of its reward
he's just a regular guy tells the occasional lie
he's got something to hide but then so do I
with a checkered past he cuts me slack
he can feel my pain like a long lost friend
I want someone who will be just like me
I want someone who can be just like me
I want someone who will
never focus on the negative in life
it's always handy when you cover up a crime
mom and daddy love him everybody loves him
he will never let us down
I want someone who will be just like me
just like meCaptcha
Widget
Piosenkę Galactic Cowboys Just Like Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Just Like Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Just Like Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Galactic Cowboys Just Like Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.