All Cried Out


Tear drops in my eyes
Came every day with the sunrise
It's been that way as long as you've been gone
I thought the day would start
Same as the others falling apart
I thought I barely would be hanging on

Something has changed, feel so strange
Swimming through an ocean of pain
Then suddenly here's the sun

Maybe I had enough of you,
Maybe I've tired of dreaming of you
Maybe I've gotten over your goodbye by now

Baby I couldn't live without you
Now when I think about you
My eyes are dry somehow
Maybe I'm all cried out
All cried out

I don't know what it is
Why I'm not longer missing your kiss
It feels mysterious and so damn good

Something is changed, feel so strange
Swimming through an ocean of pain
Then suddenly here's the sun

Maybe I had enough of you,
Maybe I've tired of dreaming of you
Maybe I've gotten over your goodbye by now

Baby I couldn't live without you
Now when I think about you
My eyes are dry somehow
Maybe I'm all cried out
All cried out

My heart has finally walked away
It's gone from the scene of the crime
It's finally found the perfect place
For leaving you far behind
Baby maybe I

Maybe I had enough of you,
Maybe I've tired of dreaming of you
Maybe I've gotten over your goodbye by now

Baby I couldn't live without you
Now when I think about you
My eyes are dry somehow
Maybe I'm all cried out
Maybe I had enough of you,
Maybe I've tired of dreaming of you
Maybe I've gotten over your goodbye by now

Baby I couldn't live without you
Now when I think about you
My eyes are dry somehow
Maybe I'm all cried out
Maybe I had enough of you,
Maybe I've tired of dreaming of you
Maybe I've gotten over your goodbye by now

Baby I couldn't live without you
Now when I think about you
My eyes are dry somehow
Maybe I'm all cried outCaptcha
Piosenkę Gareth Gates All Cried Out przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All Cried Out, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All Cried Out. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gareth Gates All Cried Out w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.