Dance Again


When you need someone
To take away the emptiness
I hope my heart is enough
When you're searching
For someone who will understand
I hope it's me you will trust
Love is a stranger 'til you let it in
I wanna mend your broken wing

Make your heart dance again
Make your heart breathe again
'Til you believe again, oh
Make your heart dance again
Runnin' free again
Through fields of green again, oh
Just give me half a chance (just give me half a chance, oh)
To make your heart dance

It's never too late
Don't give it all up so easily
Just 'cause your heart's out of love, oh
Don't you stop dreaming
Don't turn your back and walk away
And know that all is not love
I'll play you a song only love can sing
Because I want to mend your broken wing

Make your heart dance again
Make your heart breathe again
'Til you believe again, oh
Make your heart dance again
Runnin' free again
Through fields of green again, oh
Just give me half a chance (just give me half a chance, oh)
To make your heart dance

Every mornin' that you wake up
As you gaze into the sky
Your heart will dance just like a butterfly
And nothing else means more to me
Than knowin' someday you will see
Everything you ever dreamed you'd be

Make your heart dance again
Make your heart breathe again
'Til you believe again, oh
Make your heart dance again
Runnin' free again
Through fields of green again, oh
Just give me half a chance (just give me half a chance, oh)
To make your heart dance
To make your heart danceCaptcha
Piosenkę Gareth Gates Dance Again przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dance Again, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dance Again. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gareth Gates Dance Again w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.