Division


I told you to switch over to BBC 1
To teach you about love and such under the sun
All you could do was cry
When you saw that he couldn't even sigh

(BRIDGE)

In the first division
There's a little boy
In a mental prison
With a speakin' toy

(CHORUS)

The boy is wrecked
The boy is checked
The boy is decked
The boy is necked

He tries to tell you she said yes
But all he can do is press 'let's go, oh yes'
Pain is all around him
And he can't even move a lim

(BRIDGE & CHORUS)

He's a little bit dumb, a little bit silly,
A little bit messed up, a little bit accident prone,
In fact, he's a fucking div and he's just like me!

I'M A DIV I'M A DIV I'M A DIV I'M A DIV I'M A DIV I'M A DIVCaptcha
Piosenkę Gareth Gates Division przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Division, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Division. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gareth Gates Division w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.