Flying Without Wings ~ Ruben StuddardEverybody's looking for that something
One thing that makes it all complete
You find it in the strangest places
The places you never knew it could be

Some find it in the face of their children
Some find it in their lover's eyes
Who can deny the joy it brings
When you've found that special thing
You're flying without wings

Some find the cheer in every morning
Some in the solitary night
You'll find it in the words of others
A simple line can make you laugh or cry

You'll find it in the deepest friendship
The kind you cherish all your life
And when you know how much that means
You've found that special thing
You're flying without wings

So, impossible as they may seem
You've got to fight for every dream
Cause who's to know which one you let go
Would have made you complete

Well for me, It's waking up beside you
To watch the sunrise on your face
To know that I can say I love you
In any given time or place

It's little things that only I know
Those are the things that make you mine
And it's like flying without wings
Cause you're my special thing
I'm flying without wings

And you're the place my life begins
and you'll be where it ends
I'm flying without wings
And that's the joy you bring
I'm flying without wingsCaptcha
Widget
Piosenkę Gareth Gates Flying Without Wings ~ Ruben Studdard przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Flying Without Wings ~ Ruben Studdard, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Flying Without Wings ~ Ruben Studdard. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gareth Gates Flying Without Wings ~ Ruben Studdard w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.