Gareth Gates


I've been letting you down, down
Girl I know I've been such a fool
Giving into temptation
I should have played it cool

The situation got out of hand
I hope you understand

Chorus
It can happen to anyone of us
Anyone you think of
Anyone can fall
Anyone can hurt someone they love
Hearts will break
Cos I made a stupid mistake
It can happen to anyone of us
Say you will forgive me
Anyone can fail
Say you will believe me
I can't take my heart will break
'Cause I made a stupid mistake
A stupid mistake

She was kind of exciting
A little crazy
I should have known
She must have altered my senses
cos I offered to walk her home

The situation got out of hand
I hope you understand

Chorus

A stupid mistake
She means nothing to me
Nothing to me
I swear every word is true
I don't wanna lose you

The situation got out of control
I hope you understand

Chorus x 2Captcha
Piosenkę Gareth Gates Gareth Gates przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Gareth Gates, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Gareth Gates. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gareth Gates Gareth Gates w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.