Desperate Times


If you've a hollow life you cling to what you got,
and if nothing's blooming you gotta stop the rot
When the world is black, cloaked in despair,
don't head down come up for air

The world is falling apart in these desperate times,
no compassion in my heart in these desperate times
The world is falling apart,
no compassion in my heart in these desperate times

If there's another world locked inside your dreams,
don't use a pillow to smother all the screams
Just cry out in the night,
come out of the shadows and you'll see the light

From the cradle through to the grave,
no-one is saying we've all gotta' be brave
When the feeling's gone,
rev it up a little with an atom bombCaptcha
Piosenkę GBH Desperate Times przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Desperate Times, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Desperate Times. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę GBH Desperate Times w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.