Tekst piosenki General Surgery: An Orgy Of Flying Limbs And Gore

An Orgy Of Flying Limbs And Gore


Shredded, minced and eaten
Hacked into red mush
Scalped, shattered and drained
A tasty, savory lunch
Ripped apart and mangled
Thrown around with fun
Chomping soggy flesh
Having loads of fun
Severed arms, flayed skin and legs
Travel through the air
The smell of blood and savage love
Wreak havoc in your brain
To climax in dark ecstasy
A small habit of mine
I'm quite a shy and modest man
Until it's splatter timeCaptcha
Piosenkę General Surgery An Orgy Of Flying Limbs And Gore przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke An Orgy Of Flying Limbs And Gore, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki An Orgy Of Flying Limbs And Gore. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę General Surgery An Orgy Of Flying Limbs And Gore w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.