Mortuary Wars


Scourging the morgue with sickly malice
Rank antagonism brought to a head
Disquiet on the forensic front
I sense the gathering of purulent adversary flesh

Slashing at blistered & ulcerous limbs
Keeping the rancid stiffs at bay
The ongoing struggle against dearly departed
A justified frenzy of pathological rage

Putrefactive waste I do adorn
A foul internecine reward
The gains of the battle, reeking of bile
To the victor the spoils of mortuary wars

Surgical tools aid my success
over the malodorous cadavers I dread
Their insidious advances I repulse with finesse
Strategical mind games with the recently dead

Necrobiosis prevailing
My ally in decomposition
A festering triumph accomplished by force
The shredded rank corpses my cowed and crushed foes

Putrefactive waste I do adorn
A foul internecine reward
The gains of the battle, reeking of bile
To the victor the spoils of mortuary wars

Scorch the fetid waste
Replenish the source of flesh
Gather a fresh batch of rancid, rank opponents

Joyfully await the the next occasion
For the fun to start again
To recreate with my malodorous chums
This thrilling, exhilarant game

The gains of the battle
The sweet stench of bile
To the victor the spoils of Mortuary warsCaptcha
Piosenkę General Surgery Mortuary Wars przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Mortuary Wars, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Mortuary Wars. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę General Surgery Mortuary Wars w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.