Tekst piosenki George Harrison: While My Guitar Gently Weeps

While My Guitar Gently Weeps


(Live on-stage intro )

I look at you all see the love there that's sleeping
While my guitar gently weeps
I look at the floor and I see it needs sweeping
Still my guitar gently weeps
I don't know how nobody told you how to unfold your love
I don't know how someone controlled you
They bought and sold you
I look at the world and I notice it's turning
While my guitar gently weeps
With every mistake we must surely be learning
Still my guitar gently weeps

(Singing guitar)

I don't know how you were diverted
You were perverted too
I don't know how you were inverted
No one alerted you
I look at you all I see the love there that's sleeping
While my guitar gently weeps
Look at you all
Still my guitar gently weeps

(Singing guitars to end of song)Captcha
Piosenkę George Harrison While My Guitar Gently Weeps przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke While My Guitar Gently Weeps, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki While My Guitar Gently Weeps. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę George Harrison While My Guitar Gently Weeps w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.