Another World


(recognise)
(recognise)
If there's a reason on earth to believe in me
After all those hard times we've been through
If there's just one thing you can see in me
I will give my love to you
I will give my love to you
There's a star that shines bright on the two of us
Even when we feel so far apart
There is something so real between the two of us
I can see your loving heart
I can see your loving heart (oh yeah)
Love is the answer, yes love is the key
That opens the door to eternity
Love is to be in the moment where we can be free
Love is the only reality
If we ever should meet in another world
If we both come in out of the cold
If we ever should meet in another life
I will recognise your soul
I will recognise your soul
(oh yes I will baby, recognise your soul yeah)
[Fade]
(I will recognise, recognise your soul)

The original version from Another World
If there's a reason on earth to believe in me
After all of those times we've been through
If there's just one thing left that you see in me
I will give my love to you
I will give my love to you
If the sun don't shine bright on the two of us
Now that we're so far apart
There was something so real between the two of us
I could see your loving heart
I could see your loving heart (oh yeah)
Storm in the morning but still as the night
We sever the moon that keeps crying
Better to be in the moment or lost in the past
Like a rainbow that's shining upon me
If we ever should meet in another world
If we both come in out of the cold
If we ever should meet in another life
I will recognise your soul
I will recognise your soul
(oh yes I would baby, recognise your soul yeah)
[Fade]
(I would recognise, recognise your soul)Captcha
Piosenkę Gerry Rafferty Another World przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Another World, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Another World. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gerry Rafferty Another World w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.