Get It Right Next Time


Night Owl
Right Down the Line (Compilation)
One More Dream (Compilation)
Clowns to the Left, Jokers to the Right (Compilation)

Out on the street I was talkin' to a man
He said "there's so much of this life of mine that I don't understand"
You shouldn't worry yes that ain't no crime
Cause if you get it wrong you'll get it right next time (next time)
You need direction, yeah you need a name
When you're standing in the crossroads every highway looks the same
After a while you can recognize the signs
So if you get it wrong you'll get it right next time (next time)
Life is a liar yeah life is a cheat
It'll lead you on and pull the ground from underneath your feet
No use complainin', don't you worry, don't you whine
Cause if you get it wrong you'll get it right next time (next time)
You gotta grow, you gotta learn by your mistakes
You gotta die a little everyday just to try to stay awake
When you believe there's no mountain you can clim
And if you get it wrong you'll get it right next time (next time)
Next time, hmmmmm

Drums: Liam Genockey
Bass Guitar: Gary Taylor
Electric Piano: Tommy Eyre
Synthesizers: Tommy Eyre
Guitars: Hugh Burns
Percussion: Frank Ricotti
Sax: Raphael Ravenscroft
Acoustic Guitar: Gerry Rafferty
Vocals: Gerry RaffertyCaptcha
Piosenkę Gerry Rafferty Get It Right Next Time przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Get It Right Next Time, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Get It Right Next Time. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gerry Rafferty Get It Right Next Time w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.