Bastard Son Of A Loaded Gun


Do you want to sit around and choose
Well, get ready world, your about to loose
Don't come to me with that same old run
I'm the bastard son of a loaded gun

I'm the bastard son
I'm the bastard son
I'm the bastard son
Bastard son, bastard son
Of a loaded gun

Stay out of my path, stay out of my way
You don't want to make my fucking day
When I bust your shit, you'll know where I'm from
I'll blow your brains out with a gun

I'm the bastard son
I'm the bastard son
I'm the bastard son
Bastard son, bastard son
Of a loaded gun

I don't give a fuck about life's too short
I hold my meetings in the devil's court
It won't bother me if just for fun
I'll blow your fucking brains out with a gun

I'm the bastard son
I'm the bastard son
I'm the bastard son
Bastard son, bastard son
Of a loaded gun

I'll deceive you, you're not my friend
I'll bring your life to a brutal end
When the blood starts pumping, I'll have my fun
I'm the bastard son of a loaded gun

I'm the bastard son
I'm the bastard son
I'm the bastard son
Bastard son, bastard son
Of a loaded gunCaptcha
Piosenkę G.G. Allin Bastard Son Of A Loaded Gun przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bastard Son Of A Loaded Gun, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bastard Son Of A Loaded Gun. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę G.G. Allin Bastard Son Of A Loaded Gun w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.