Blocking Brainwaves


Do you want to be happy?
Do you want to have fun?
Take on buried treasure
I could be the one
Hear me, out here hear me, out
I can't describe
Just can't subscribe
I'm telling vision
Glad to be alive
You say I can't relate to you
Some things I need to prove
Can't find the right words to use
Brainwaves won't pass through

When I wake up from seizures on an island full of slaves
All I see is smiles from the lack of brainwaves
There is no thinking so I check my mind in at the door
Nothing to contemplate I won't need it anymore
Ignorance it must be bliss
Never dealing with things like this
Thinking happy comes from a kiss
Regret all you've missedCaptcha
Widget
Piosenkę Ghost Of The Robot Blocking Brainwaves przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Blocking Brainwaves, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Blocking Brainwaves. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ghost Of The Robot Blocking Brainwaves w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.