Goodbye


I don't care what people're gonna say about it
I just wanna sit here and drink your sweet wine
Know you're gonna say you're too young for me but
Think if I kiss you that would be fine
Know how it's gonna end before it ever starts now
Gonna give me love sweeter than pie
Part your lips as if you're gonna kiss me
Say a word that's gonna break me
Bye, bye bye bye goodbye
Bye, bye bye bye goodbye
Christopher Robin gave old Pooh up
Grown up, didn't need Pooh no more
Babe, believe me this ain't the first time
I've been thrown down on the playroom floor
Bye, bye bye bye goodbye
Bye, bye bye bye goodbye
Bye bye baby, baby bye bye
Bye bye
Bye bye baby, baby
Sorry baby,
I'm just fast

written & performed by James MarstersCaptcha
Widget
Piosenkę Ghost Of The Robot Goodbye przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Goodbye, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Goodbye. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ghost Of The Robot Goodbye w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.