Am I Crazy?


Am I crazy-- am I cool,
Am I crazy-- or a fool,
Hold me tight, turn out the light,
Let me be a satellite of you,
You're the one, the only one,
Come on girl-- I want some fun with you
[bridge]
It would take a lifetime
To convince me that I'm wrong,
It could take a lifetime,
To learn that love is strong,
Come to wonderland,
Come to wonderland,
[chorus]
Am I crazy? Am I cool?
Am I mad? Or just a fool?
But I love you, yes I want you,
Am I crazy? Am I cool?
Am I mad? Or just a fool?
But I love you, yes I want you
Stop the time, I'll be right there,
Let me show how much I care for you,
Don't ask me why I'm feelin' fine,
As long as I can spend my time with you,
[bridge]
[chorus]
Am I crazy? Am I cool?
But I love you, yes I want you
Am I crazy? Am I cool?
But I love you, yes I want you
Am I crazy? Am I cool?
Hey girl-- You drive me crazy
[bridge]
[chorus]
Yeah
Send by Kelly (Wanna)Captcha
Piosenkę Gil Am I Crazy? przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Am I Crazy?, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Am I Crazy?. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gil Am I Crazy? w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.