Bang, Bang, Bang


Bang bang bang
Bang bang bang
Is it the way that you're movin'
The way that you're makin' my heart beat
Is it the sound of your voice
The way that you're talkin' to me
Is it the scent of your hair
The look of your smile, I don't know

Is it the way that you're dressed
You believed you're the best
No, I think it's the look in your eyes
Bang, bang, bang
You drive me insane, sane, sane
Bang, bang, bang
Bang, bang, bang, insane, sane, sane,
Bang, bang
Na na
Bang, bang

Is it the look of your face
I'm losin' my base (can't you see)
Is it the style of your walk
Or the way that you talk, I don't know

Is it the way that you're dressed, That you believe you're the best
No, I think it's the look in your eyes
Like bang, bang, bang
You drive me insane, sane, sane
Bang, bang
Hit me like bang, bang, bang
Bang, bang, bang, insane, sane, sane
Bang, bangCaptcha
Piosenkę Gil Bang, Bang, Bang przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bang, Bang, Bang, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bang, Bang, Bang. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gil Bang, Bang, Bang w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.