If You Only Knew


I'd give you anything,
Everything,
To have you be mine
I'd give the stars above,
And all my love,
How can you be so blind?
[bridge]
So blind?
I'm going out of my mind,
All the time,
For you,
Yes it's true
[chorus]
If you only knew,
That I'm crazy for you,
Then you'd understand
If I only knew,
What you're goin' through,
Then I'd understand
Now I know that I,
Have no chance,
Oh to make you mine
If I ruled the world,
Would you be my girl,
How can you be so blind?
[bridge]
[chorus]
[music solo]
[chorus x2]Captcha
Piosenkę Gil If You Only Knew przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke If You Only Knew, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki If You Only Knew. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gil If You Only Knew w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.