My Way


I can't stop thinking how my future is going to be
For this particular reason if there will be someone for me
There's no explanation why friends in life come and go
My deep emotion - I don't want them to show

But I don't think that's the only way
There must be much more to say

Chorus:
Going my way - I don't need to justify
Doing what I want - no alibis
Living my life in the way I want it to be
The way I want it

I turn the pages of a book that has just begun
In this story called life - the search goes on and on
Living for the moment - will I be the one to know
Looking for the answers - searching high and low

But I don't think that's the only way
There must be much more to say

Chorus

But I don't think that's the only way
There must be much more to say

Chorus (repeat)Captcha
Piosenkę Gil My Way przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke My Way, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki My Way. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gil My Way w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.