Overloaded


The pain is still here
But the silence heals
Wish me luck
That's all I've got
To start a new life after this
There was someone
But now she's gone

Everything keeps turning
And everything is still hurting, still hurting

Chorus:
Silence heals all the pain
Silence heals what remains
Silence heals all the pain
Silence heals what hurts my friend

Think about it
Who's there for you
I thought about it
There's nobody but you
I found peace
Deep in myself
But why do we cry?
And why do we die?

Everything keeps turning
And everything is still hurting, still hurting

Chorus







Captcha
Piosenkę Gil Overloaded przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Overloaded, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Overloaded. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gil Overloaded w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.