Defying Gravity


Rachel:
Something has changed within me,
Something is not the same
I'm through with playing by the rules
Of someone else's game

Kurt:
Too late for second-guessing,
Too late to go back to sleep
It's time to trust my instincts,
Close my eyes and leap

Both:
It's time to try
Defying gravity
I think I'll try
Defying gravity
Kiss me goodbye I'm
Defying Gravity
And you won't bring me down

Rachel:
I'm through accepting limits
'Cause someone says they're so

Kurt:
Some things I cannot change,
But till I try, I'll never know

Rachel:
Too long I've been afraid of

Kurt:
Losing love I guess I've lost

Both:
Well, if that's love,
It comes at much too high a cost!

I'd sooner buy
Defying gravity
Kiss me goodbye,
I'm defying gravity
I think I'll try
Defying Gravity
And you won't bring me down

I'd sooner buy
Defying gravity
Kiss me goodbye,
I'm defying gravity
I think I'll try
Defying Gravity

And you won't bring me down
Bring me down!
AhhahhoahhCaptcha
Piosenkę Glee Cast Defying Gravity przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Defying Gravity, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Defying Gravity. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Glee Cast Defying Gravity w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.