All I Have To Do Is Dream


(Written by Don and Phil Everly)

(As recorded by Glen Campbell & Bobbie Gentry)
(From the album 'Glen Campbell & Bobbie Gentry')

Dream, dream, dream, dream
Dream, dream, dream, dream

When I want you in my arms
When I want you and now your charms
Whenever I want you
All I have to do is dream
Dream, dream, dream

When I want you in the night
When I want you to hold me tight
Whenever I want you
All I have to do is dream

I can make you mine
Taste your lips of wine
Anytime night or day
Only trouble is, gee whiz
I'm dreaming my life away

I need you so and that is why
I love you so, don't say goodbye
Whenever I want you
All I have to dream

I can make you mine
Taste your lips of wine
Anytime night or day
Only trouble is, gee whiz
I'm dreaming my life away

I need you so and that is why
I love you so, don't say goodbye
Whenever I want you
All I have to dream

Dream, dream, dream, dream
Dream, dream, dream, dream
Dream, dream, dream, dreamCaptcha
Piosenkę Glen Campbell All I Have To Do Is Dream przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All I Have To Do Is Dream, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All I Have To Do Is Dream. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Glen Campbell All I Have To Do Is Dream w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.