The End of Eternity


Tell me what I see, are the sands of time ending for me?
Tell me the stories untold, 'cause I know that tomorrow won't come
Let me feel the forgotten fears of our darkest dreams
Take me to the hidden valleys, show me your mighty kingdom
(Chorus)
I'm dead, but can you feel my still warm remains?
Is this the end of eternity?
My pale cranium lies on dreaming deserts
(Repeat chorus)
And now I see the glories of your divine worlds
I wander ahead through grotesque pleasures
Take me into your mind
Let me feel the lustful desires
I want to copulate with it all
"Like the man Adam knew his wife Eve"
I know that you can't give my life back
Why don't you take me away from this rotting body?
And burn my soul in frozen flames 'till I understand
(Repeat 1st verse)Captcha
Piosenkę God Forsaken The End of Eternity przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The End of Eternity, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The End of Eternity. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę God Forsaken The End of Eternity w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.