Tomorrow Is Never


Sun's dying, I'm the one, the onewho's time has come
I'm glad to be back, with a rope around my neck

Tomorrow is never, I'm free, forever
Tomorrow is never, I'm going to the next level

No pain, no more lies, I'm going to paradise
Last wish on dry lips, make 'em pay for this

Thru the gates of heaven, to never go down again
I feel for the 1st time, that my soul is aliveCaptcha
Piosenkę God Forsaken Tomorrow Is Never przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Tomorrow Is Never, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Tomorrow Is Never. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę God Forsaken Tomorrow Is Never w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.