A Sound I Never Heard


I'm kicking down the road
I got a top hat on
With my head in overload
I heard a radio song

There was something in the air
I think I know it well
Watchin' everybody stare
You know I never tell
You knocked me to the floor
With a sound I never heard (2x)

I was walking down the street
Saw you sneakin' out your house
Know who you're gonna meet
In the criminal hour

Saw you slip right through the door
You whispered just a word
Then you knocked me to the floor
With a sound I've never heardCaptcha
Piosenkę Golden Earrings A Sound I Never Heard przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Sound I Never Heard, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Sound I Never Heard. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Golden Earrings A Sound I Never Heard w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.