Burning Stuntman


Specialize in danger "? I'm from Niagara Falls
And now I sit here waitin', like an idiot for your call
Words cannot explain, that rattlesnake in my bones
Guess it's time to face the truth, I stand here licked by love
And in the name of love

I wanna go go go, like a burning stuntman

I fry exposed to fire of course
Choke up while I'm breathin' smoke
Come on quench the fire inside my soul
I wanna go go go

A slumberin' volcano, about to explode
Puttin' on a smile and then you're takin' of your clothes
Words cannot explain, my heart's red pepper blue
And my blood goes boilin' every time I look at you
I'm in danger, how about you

I wanna go go go, like a burning stuntman

You fry exposed to fire of course
Like a flame whisperin' to a moth
Come on quench the fire inside my heart
I wanna go go go

Like a burning stuntman, like a burning stuntmanCaptcha
Piosenkę Golden Earrings Burning Stuntman przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Burning Stuntman, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Burning Stuntman. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Golden Earrings Burning Stuntman w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.