Clear Night Moonlight


From the Albums:
* NEWS
* Something heavy going down

I wanna go ahead until I just run out of gas
I wanna beat the road, with four-wheel thunder
There's a Cadillac dealer in Kansas City counting money
And the highway patrol are going nowhere
Don't say no, don't make me grieve
Don't say no, you gotta feel the breeze
On a clear night, moonlight
You and me and the car
Under a thousands stars
That's all the magic we need
So, don't you go turnin' my dream into a nightmare
C'mon, let's ride right out of here
I magine you and I, leavin' it all behind
Find another world, beyond the turnpike
There'll be lots of people uptight
Maybe some FBI, and your daddy screamin' bloody murder
Don't say no, don't make me grieve
Don't say no, you gotta feel the breeze
Picture the two of us, we're so happy, so much in love
You know how the story goes
At the end of the rainbow
There's a bag of goldCaptcha
Piosenkę Golden Earrings Clear Night Moonlight przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Clear Night Moonlight, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Clear Night Moonlight. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Golden Earrings Clear Night Moonlight w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.