Cheyenne


An infant reared on hatred never learns
to hold diversity inviolate
While so-called maralists
proclaim they've got the test
To monitor the ways our love's expressed

So just think it through
Hatred is the stillborn child
of ignorance and boredom
Such a narrow view
Means seeds of tolerance are sown
by those who can't afford them
What wiil you do?
It's not too late for you to change
your xenophobic point of view

Now your pontifications leave us
draped in disbelief
Why should we suffer for
the fear that's undearneath
If we could learn to cherish what sets us apart
Keep love instead of fear within our hearts

So just think it through
Hatred is the stillborn child
of ignorance and boredom
Such a narrow view
Means seeds of tolerance are sown
by those who can't afford them
What wiil you do?
It's not too late for you to change
your xenophobic point of view

Big fucking man contestant in a freak show
So quick to terrorize someone
you hardly know
Don't see the pain when will you realize
That love is never wrong
just learn to empathizeCaptcha
Piosenkę Good Riddance Cheyenne przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cheyenne, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cheyenne. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Good Riddance Cheyenne w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.