Lang Zullen Ze Leven


lang zullen ze leven
in hun bittere armoe
en wat ze van je krijgen
daar gaan ze weer mee drinken

ze drinken op alles
op hun dikke moeder
en op hun domme kinderen
en ook op je gezondheid

hé jongens, hier volgt een goede raad
hou je niet op met arme mensen

en als je moet bevallen
dan wil ik weer een jongen
hoe zullen we die noemen
wat dacht je van Johnny

en Johnny dat is een mooie naam
en morgen krijg je alles wat je wou
aandacht en liefde en trouw
morgen is alles van jou

en morgen is alles van jou
morgen krijg je alles wat je wou
aandacht en liefde en trouw
morgen is alles van jouCaptcha
Piosenkę Gorki Lang Zullen Ze Leven przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lang Zullen Ze Leven, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lang Zullen Ze Leven. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gorki Lang Zullen Ze Leven w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.