Skidmarks On My Heart


(Charlotte Caffey/Belinda Carlisle)
You sure know how to hurt a girl
Fewer hugs and no more kisses
Just water for your carburetor
And bearings for your pistons
Rev her engine for your pleasure
Caress and fondle her steering wheel
When you moan and hug her gear shift
Stop! Think how it makes me feel
CHORUS
Skidmarks on my heart
You've got me in fifth
You're burning rubber like my love
I'm driving in risk
Spend all your time and money
On that Pontiac GTO pile
Getting tired of your greasy antics
My pride's getting hurt by the mile
Blow her engine blow my mind
Keep her shocks and brakes aligned
I see that you're all jacked up
Leaving me and your exhaust behind
CHORUS
I buy you cologne
You want axle grease
YOu say get a mechanic
I say get a shrink
I need promises
You want Motor Trend
Our love needs an overhaul
This may be the end
CHORUSCaptcha
Piosenkę Gos Go Skidmarks On My Heart przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Skidmarks On My Heart, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Skidmarks On My Heart. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gos Go Skidmarks On My Heart w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.